Tehniline kirjeldus

Hoone sisekliimat ja tehnosüsteemide tööd kontrollitakse kaasaegse hooneautomaatika abil.

Küttesüsteem

Hoone soojusallikaks on kaugküte. Küttesüsteemi juhtimine toimub välistemperatuuri järgi. Hoones on madalatemperatuuriline radiaatorküte.
Radiaatorküte soojaväljastuse reguleerimine toimub büroo-, äri- ja toitlustusruumides kütte/jahutuse ruumikontrollerite ning elektriajamiga ventiilide abil.

Ventilatsioon

Hoones on tsentraalsed ventilatsiooniseadmed, mis paiknevad soklikorruse ja 7. korruse tehnilistes ruumides (eraldi ventilatsioon on ettenähtud suurköögile ja 7 korruse büroole). Lisaks on ette nähtud väljatõmbesüsteemid WC-dele, liftidele. Suitsetamisruume hoones ettenähtud ei ole.
Õhuvahetus büroopindadel on arvestatud 2l/s, m² või 10l/s, inimesele.
Süsteemide juhtimine teostatakse korruste kaupa ja samuti tulenevalt erinevast päikesekoormusest eraldi loode ja kagu fassaadidel. Süsteem on nõudluspõhine (juhitakse CO2 taseme järgi õhus), eraldi andurid asuvad nõupidamisruumides.

Jahutus

Hoonesse on projekteeritud vabajahutusega vesijahutussüsteem. Ruumiseadmeteks kasutatakse jahutuspalke, kuna need garanteerivad parima sisekliima. Suurema jahutusvajadusega ruumidesse paigaldatakse fan-coilid.
Serveri- ja kilbiruumi jahutamiseks on hoonesse projekteeritud freoonjahutusseadmed.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Majandus-joogivesi saadakse linna veevarustussüsteemist. Soe vesi valmistatakse soojasõlmes. Kogu hoone on varustatud tuletõrjekraanide süsteemiga.
Igal eraldi büroopinnal on oma kaugloetavad veemõõtjad.
Efektiivsed veeseadmed vähendavad olulisel määral veetarbimist. Võimalike veelekete kiireks avastamiseks paigaldatakse lekkeavastussüsteem.

Automaatika

Arvestades kõrgendatuid nõudmisi hoone energiatõhususele, rakendatakse hoones kaughallatavat tsentraalset hooneautomaatikasüsteemi. Automatiseerimisele kuuluvad süsteemid on: ventilatsioon, küte, jahutus, elekter ning kogukulujälgimine: elekter, soojus ning vesi.
Ruumiautomaatika väldib kütte ja jahutuse samaaegse töötamise ühes ja samas ruumis.
Ruumide sisekliima on jälgitav ja seadistatav läbi hooneautomaatika süsteemi nii kasutaja poolt ruumikontrolleri paneelilt kui haldajal veebipõhiselt.

Elektrivarustus


Iga üüripind varustatakse jaotuskilbiga, mis paikneb eraldi ruumis koos nõrkvooluseadmete rack-kapi ja võimaliku UPS-seadmega. Hoonesse keskseid UPS süsteeme ette ei nähta. Iga üüripinna jaotuskilpides loodud sektsioonid, kuhu üürnik saab ühendada UPS seadme. UPS-id ei kuulu üüriileandja poolt välja ehitatava üüripinna standardvarustuse hulka.

Üüripindade kahetariifsed kommertsenergia arvestid asuvad korruste jaotuskeskustes.
Hoone automaatikaga ühendatavad arvestid on ettenähtud suurtele KVVJK süsteemidele ja valgusreklaamidele. Arvestid varustatakse programmkella ning kauglugemise võimalusega ja ühendatakse hoone automaatikaga.
Äri-ja büroopindadel kasutatakse töökohtadel põhiliselt põrandalt kaabliredeliteni ulatuvaid pistikupesade poste. Igale töökohale on ette nähtud 6 tugevoolu (neist 2 UPS-toite võimalusega) + 2 nõrkvoolu „NV“ pistikupesa. Sekretäride töökohtadel ja nõupidamiste ruumides on 6TV+2NV pistikupesa. Nõupidamisruumidesse on ette nähtud põrandakarbid tugevvoolu pistikupesadega ja nõrkvoolu pesade toosidega. Põrandakarpidest sobiva seinani paigaldatakse kaitsetorudes (eraldi tugev- ja nõrkvoolukaablitele).
Arvutuslik töökohtade tihedus büroopinnal on 1 töökoht iga 10 m2 põrandapinna kohta. Centennialis on võimalus ühendada üüripinna vajalikke süsteeme diiselgeneraatorilt saadud garanteeritud toitega. Süsteem on võimeline taastama süsteemide toite maksimaalselt 1 minuti jooksul peale elektrikatkestust.

Valgustus


Väli- ja üldalade valgustuse allikateks on LED-tüüpi valgustid. Valgustid seotakse hooneautomaatikaga ja juhitakse aegprogrammi ja kohalolekuanduritega.
Kontorialade valgustuse allikateks standardlahenduses on kõrgsageduslikkud T5-tüüpi valgusallikaid.
Üüripindade põhivalgustus on lahendatud riputatavate, otsest ja ülavalgust andvate, luminofoorlampidega valgustitega, mis tagab madala räiguse töökohtadel (arvutiekraan, töölaud). Lisaks on ette nähtud LED allvalgustid („downlightid“). Üüripindade valgustite juhtimine on lahendatud väikeste rühmadena (põhivalgustite puhul 4 valgustit – ca 4 töökohta).
Luminofoorlampide puhul kasutatakse üldjuhul A2 energiaklassiga kõrgsagedusliku (> 30 kHz) elektroonilise ballastiga varustatud valgusteid.

Nõrkvool

Hoones on äripindu ja üldalasid hõlmav analoog-adresseeritav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) tulekahjuteate saatmisega Päästekeskusesse.
Keskseade paigaldatakse hoone administraatori juurde. Andurite tüüp valitakse vastavalt ruumi otstarbele, et tulekahjule reageerimine oleks võimalikult kiire ning valehäirete tõenäosus minimaalne. Üldjuhul kasutatakse optilisi suitsuandureid.

Sidepaigaldis

Centennial ärihoonesse tuleb kahe erineva teenusepakkuja optiline kaabel.
Büroopindade andmesidevõrk teostatakse vastavalt cat.6 tingimustele. Hoone korrustele/üüripindadele paigaldatakse seadmekapid kuhu ühendatakse tarbijad. Igale töökohale paigaldatakse abonentpesadena arvuti- ja telefoniside jaoks üks kahekohaline 2xRJ45 pistikupesa. Sekretäri töökohtadele nähakse ette töökoha sidevarustus topeltmahus (2x2xRJ45). Nõupidamisteruumidesse nähakse ette ühe töökoha varustus. Nõupidamisruumidesse nähakse ette LCD ekraani tarbeks 2xRJ45.
Nõrk- ja tugevvoolu aktiivseadmed paigaldab ja ostab Üürnik.

Valvesignalisatsioon, läbipääsusüsteem ja videovalve
Hoonesse paigaldatakse läbipääsusüsteemiga integreeritud valvesignalisatsioon.
Läbipääsusüsteem piirab töötajate ja külastajate juurdepääsu eri turvalisuse tasemega tsoonidele vastavalt nende isikute õigustele.
Kliendiliftide korrusevaliku nupupaneelid projekteeritakse ühtsesse süsteemi hoone läbipääsusüsteemiga s.t korruse valik on võimalik uksekaardiga.

Hoone perimeeter, sissepääsud, fuajee ja parkla varustatakse videovalve võrgukaameratega.

Muu varustus

Büroo- ja äripindade tarvis paigaldatakse hoone sissepääsu juurde postkastid. Büroo- ja äripinna üürnik hangib ise kogu üüripinna sisustuse (mööbel jms.) ja varustuse.

info

Aleksei Afonin

aleksei@epoglyph.com

+372 5306 1907